XVIII ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ЙОГА  БУРГАС - 15-16 юни 2013

                                                              ДОКЛАД

За проведеното 18-то Държавно първенство по йога на 15 и 16 юни в гр. Бургас.

Организатори Люба Шулева-Комитова и Кирил Коларов.

Първенството се проведе в присъствието на председателя на БФЙ - д-р. Стефан Илчев и секретаря на БФЙ Вяра Захариева. Откриването бе осъществено с приветствени думи на зам.кмета на гр. Бургас - д-р Лорис Мануелян и председятеля на БФЙ, Стефан Илчев.

Съдийският състав на първенството бе определен от Съдийската колегия на БФЙ, както следва:
Главен съдия - Люба Шулева-Комитова; Съдии - Ружа Стойнова и Илияна Захариева; Резервен съдия - Виолетка Димитрова.
Предоставям класирането от първия и втория кръг на Държавното първенство по йога с приложения списък, както и спечелилите специалните награди, осигурени от Община Бургас и Йога център - Хридая.
Архивът от документацията за първенството е на разположение в седалището на Съдийската колегия с адрес: гр. Бургас, ул. Ст. Стамболов № 120, ет. 6, където се съхраняват всички документи свързани с дейността на съдиите.

Купа за I място на групово класиране бе присъдена, за най-голям брой събрани точки от класиранията на състезателите на  Йога център - Хридая, гр. Бургас.
Купа за II място - Клуб Лотос, гр. Плевен
Купа за III място - Клуб Свародая, гр. Варна
Специална награда на Община Бургас - Клуб Вяра, гр. София;
Специална награда за най-артистично изпълнение - Мария Кирова, клуб Хридая, гр. Бургас;
Специална награда за сложност и атрактивност - Петя Карагьозова, клуб Изида, Свиленград;
Специална награда за стил и хармония - Ния Костадинова, клуб Свародая, Варна.

Абсолютен шампионат
/съчетание от асани/

16.06.2013г.
КЛАСИРАНЕ - младша възраст:
Жени:
I  място - Лиляна Цветкова - «Йога център - Хридая» - 22 точки

II място - Мария Кирова - «Йога център - Хридая» - 22 точки
III място - Пламена Петкова - «Йога център - Хридая» - 18,67 точки
*Съдийската комисия, след повторно явяване на Мария Кирова и Лиляна Цветкова, които са с равен брой точки, взе решение на първо място да класира Лиляна Цветкова,  и на второ място - Мария Кирова.
Мъже:

I място - Иван Александров - «Йога център - Хридая» - 18,67 точки

Останалите състезатели се класират по точки в следния ред:
1.Виктория Желязкова -  «Свародая» - 15,67 т.

2.Татяна Петкова - «Хридая» - 15т.
3.Дона Данкова - «Вяра» - 14,33т.
4.Яна Йовчева- «Вяра» - 14,33т.
5.Теодора Младенова - «Свародая» - 13,67т.
6.Станислава  Чолакова- «Изида» - 12т.
7.Дема Чолакова - «Вяра» - 10т.

Абсолютен шампионат
/съчетание от асани/

16.06.2013г.
КЛАСИРАНЕ - старша възраст:
Жени:
I  място - Кристина Христова- «Лотос» - 17,67т.

II място - Елена Йончева - «Хридая» -16,67т.
III място - Десислава Петкова - «Хридая» - 16,33т.

Мъже:

I място - Мирослав Рахнев - «Хридая» - 21,67т.
II място - Радостин Тодоров - «Хридая» - 17т.
III място - Янко Боев - «Хридая» - 16т.
Останалите състезатели се класират по точки в следния ред:
1.Силвия Вакинова- «Лотос» - 16т.

2.Теодора Дишева - «Свародая» - 16т.
3.Ивелина Червенкова - «Пракрити» - 14,67т.
4.Веселина Михайлова- «Хридая» - 14,33т.
5.Камелия Чулева- «Лотос» - 14т.
6.Саня Табакова- «Лотос» - 13,33т.
7.Гергана Попова - «Хридая» - 13т.
8.Марина Калъчева - «Шакти» - 11т.
9.Диана Минова - «Шакти» - 8,67т.
10.Яблена Аргирова - «Шакти» - 5т.
11.Иван Великов - BMST - 15,33т.
12.Велин Великов- «Хридая» - 14,33т.
13.Теньо Арабаджиев - «Шакти» - 13т.
14.Добрин Димитров - «Хридая» - 11,33т.
15.Теодор Недков Недев - BMST - 5,33т.КЛАСИРАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ В СТИЛ - АСАНА, 15.06.2013г.
1.Яна Йовчева- «Вяра» - София - 36т - първо място

2.Теодора Актонова Младенова - «Свародая» - Варна - 32,67т - второ място
3.Снежина Владимирова Николаева - «Свародая» - Варна - 32т - второ място
4.Иван Александров - Бургас - 36,33
5.Пламена Петкова - «Хридая» - Бургас - 35,33т - първо място
6.Станислава  Веселинова Чолакова-„ Изида - Свиленград” - 35т - първо място
7.Виктория Желязкова -  «Свародая» - Варна - 34,33т. - второ място
8.Дема Чолакова - «Вяра» - София - 27,33т. - трето място
9.Мария Кирова - «Хридая» - Бургас - 38т. - първо място
10.Лиляна Цветкова - «Хридая» - Бургас - 37т. - второ място
11.Татяна Петкова - «Хридая» - Бургас - 31,33т. - трето място
12.Ивелина Червенкова - «Пракрити» - Велико Търново - 35,67т. - първо място
13.Силвия Вакинова- «Лотос» - Плевен - 34,67т. - второ място
14.Кристина Христова- «Лотос» - Плевен - 34,33 - второ място
15.Гергана Попова - «Хридая» - Бургас - 34т. - трето място
16.Иван Великов - Русе - 33т. - първо място
17.Мирослав Рахнев - Бургас - 31,67т. - второ място
18.Янко Боев - Бургас - 31,33т.  - второ място
19.Теньо Арабаджиев - Стара Загора - 31т. - трето място
20.Теодора Стоянова Дишева - «Свародая» - Варна - 36,67т. - първо място
21.Веселина Михайлова- «Хридая» - Бургас - 34,67т - второ място
22.Яблена Аргирова - «Шакти» - Ст. Загора - 32,33т - трето място
23.Марина Калъчева - «Шакти» - Ст. Загора - 36,33т. - първо място
24.Елена Йончева - «Хридая» - Бургас - 34,67т. - второ място
25.Десислава Петкова - «Хридая» - Бургас - 32,67т. - трето място
26.Диана Минова - «Шакти» - Ст. Загора - 32,67т. - трето място
27.Велин Великов- «Хридая» - Бургас - 28т. - първо място
28.Теодор Недков Недев - BMST - Русе - 26т. - второ място
29.Камелия Чулева- «Лотос» - Плевен - 34,33т - първо място
30.Саня Табакова- «Лотос» - Плевен - 28,67т. - второ място
31.Радостин Тодоров - «Хридая» - Бургас - 33т - първо място
32.Добрин Димитров - «Хридая» - Бургас - 29,33т - второ място
                                                 
                                                Главен съдия: Люба Шулева-Комитова