Думата" Йога" е санскритски термин, който идва от коренът" YUJ" и
означава съюз, свързване, обединяване. Йога е начин на живот, който
контролира ума и тялото, и улеснява съюза между физически, умствени и духовни ползи.
Всички съществувущи знания, йога практики и традиции са систематизирани от Maharishi Patanjali в първото систематично представяне на Йога , наречено Yoga Sutrа.
Йога садържа няколко стила:
Раджа Йога,Хатха Йога, Карма Йога, Крия йога, Бхакти Йога, Тантра Йога,Кундалини Йога, Мантра Йога, Джнана Йога, Нада Йога, Янтра Йога.

РАДЖА ЙОГА

или Аштанга Йога е наука за напредване в духовен аспект, класическа система на Индийската философия, формулирана от Патанджали. Практика на самореализация, основана на работата със съзнанието и вътрешната енергия. раджа йога означава царско единение.Това е система на духовни упражнения, свързана с визуализацията на енергийните канали и чакри, четенето на мантри.

ХАТХА ЙОГА

е клон от Раджа йога. Сричката 'ха' означава слънце или жизнената енергия, а 'тха' - луна, символизираща умствената енергия. Целта на Хатха Йога е да съедини тези две енергии за да се получи пробуждане на по- висши нива. Тя е наука, която пречиства тялото и съзнанието чрез асаните(удобна и стабилна поза на тялото), шаткармите (прочистващи и детоксикиращи техники), мудрите(жест, позиция на пръстите, които канализират космическата енергия в рамките на ума и тялото), бандхите(положение на органи и мускули, които създават енергийно заключване на определено място, дават лекота, сила и здраве на тялото) ,пранаяма(дихателни техники, прочистващи тялото и съзнанието) и концентрацията.

КАРМА ЙОГА

е йога на активността, подходяща за тези, чийто интерес е насочен към вътрешният свят. Карма Йога - практика на безкористен труд за благото на живите същества, отричане от плодовете на своите действия, развиване на щедрост, готовност за помощ, и непривързаност към материални вещи.

КРИЯ ЙОГА

е практика на очистване; това могат да бъдат и йогистките очистителни процедури на физическото тяло, и очистването на ума с помоща на мантри и медитация.

БХАКТИ ЙОГА

е практика на пълноценно отдаване на определена концентрация, благочестиво, набожно доближаване, отварящо сърцето.
Бхакти Йога - йога на любовта и поклонението към Божество и Гуру. Изпитване на силен емоционален екстаз на преданост; бхакта се отрича от собственото его, духовно се слива със своето Божество. Счита се, че бхакти йога - при условие на искрено пълно самоотдаване е бързият път към реализацията. На практическо ниво се реализира чрез ритуали, поклонения, духовни песнопения, мантри, танци и т.н.

 ТАНТРА ЙОГА

корените на тантра йога са много древни. Тази система на йога е свързана с преклонението на Shakti или първичната женска енергия.

 КУНДАЛИНИ ЙОГА

Това е възможна форма на прана или жизнената енергия, спяща в нашето тяло, която може да се активизира чрез духовни техники.Практикуващият Кундалини Йога се концентрира върху енергийните центрове- чакрите в последователен ред за да генерира духовната сила, известна като кундалини енергия. Кундалини Йога –практика на пробуждане на божествената енергия Кундалини, потенциално присъстваща във всеки човек .

 МАНТРА ЙОГА

е повтарянето на мантри- думи или звукове по време на медитация, които помагат да се съединят умът и мисълта, докато се постигне състояние на свръхсъзнание Samadhi.

 ДЖНАНА ЙОГА

е Йога на мъдростта и знанието, която се постига чрез самоанализиране и проучване на абстрактни идеи. Джнана Йога – практика на изучаване на свещените текстове - Веди, Упанишади, и други духовни учения, получаващи се от устата на Гуру. Става въпрос не просто за интелектуално натрупване и систематизация на знания, както се случва в западната наука, а именно постижения, когато в следствие на медитация над текстовете или разказаните учения, практикуващият "схваща пътя", т.е. протича преход от размишленията към интуитивното озарение.

НАДА ЙОГА

е йога на звука - медитативна музика и песнопения.

ЯНТРА ЙОГА

е съзерцание на определени геометрични изображения - янтри, които въвеждат съзнанието в медитативно състояние

ИЗТОЧНИЦИ:
Съществуват няколко трактати, явяващи се най-авторитетни за всички адепти в хатха йога. Те са : "Йога сутра" , "Шива Самхита", "Гхеранда Самхита", "Хатха Йога Прадипика", има и много други, по- малко известни. В тези трактати се дават кратки пояснения относно техниките, инструкции за начина на живот на практикуващия и т.н.
ВЕДИ
се наричат четирите хиндуистки текста — „Риг- веда“, „Сама-веда“, „Аюр-веда“ и „Атхарва-веда“. Написани са между 1800 и 1200 г. Пр.Хр. Четирите книги имат различно значение за индусите, като първите три са известни като Тройните веди и са най-важните, а на последната - „Атхарва-веда“ се отдава по-малко значение. Названието „веди“ идва от санскритски и означава знание. Свещените книги съдържат заклинания, ритуали, мантри, химни и са основата на хиндуистка религия.
ПАНЧАТАТРА
Панчатантра е санскритски сборник от поучителни истории. Най-вероятно историите в нея са донякъде преразкази от будитски текстове. Предполага се, че творбата е написана от Вишнушарман около 200 г. пр.н.е. Първоначално е замислена като ръководство за висшестоящи, учейки ги как да водят политика чрез басни с животни. Разказите са написани най-вече под стихотворна форма. Книгата се състои от пет подкниги (от където идва и наименованието : panch — пет, тантра — книга, ето защо се нарича още „Древноиндийското петокнижие“):
ЙОГА ШКОЛИ
В съвременият свят съществуват редица известни школи по хатха йога, всяка от която представлява свой стил на практика. В западните страни най- известен е стилът Аштанга виняса йога на Шри К. Паттабхи Джойс (така наречената “аштанга йога”) и стилът в йога, разработен от Шри Б.К.С. Аенгар, накратко наричан “аенгар – йога”. И двамата мастери в началото на своята йогистка практика са се учили при един гуру – Шри Тирумалая Кришнамачаря (1889 - 1989), който в началото на 1930 год. открива Йогашала (школа по йога) в Майсор (Южна Индия). До това време той много години в качеството си на странстващ йога е бродил по Индия и Хималаите, обучаващ се при различни Учители.

 Аштанга виняса йога
Традицията на Шри Т. Кришнамачария в наши дни продължава Шри К. Паттабхи Джойс (род. в 916). той преподава Аштанга виняса йога така както го е правил неговият гуру. Аштанга виняса йога – е мощен динамичен стил, при който изпълнението на асаните неразривно е свързано с движение и дишане, а също и концентрация на съзнанието върху определени точки. Асаните се свързват с динамични връзки – виняси, оттук и названието

 Аенгар йога
Шри Б.К.С. Аенгар е автор на класическите книги по хатха йога – “Светлина върху Йога” (първото издание е през 1964 год, в книгата са описани и фотографирани около 600 асани) и “Светлина върху Пранаяма” в системата на Б. К. С. Айенгар се използват по- прости асани, и даже най- неподготвеният човек може да се занимава с йогата на Аенгар без да се бои от сериозни травми. Въпреки преклонната възраст, Аенгар и до сега преподава в своята школа йоги в Пуна.

 Школата на Дхирендра Брахмачари
Своето начало тази школа води от знаменития духовен учител и йога Махариши Картакея, който по предания е достигнал около 300 год. Именно той е предал на един от своити ученици- Дхирендра Брахмачари - своите познания в искуството йога: криите, асанаите и сукшма-виямите. тази школа най- голямо внимание се отделя на очистителните упражнения, които се наричат "крия” и подготвят тялото за по-нататъчната работа в асаните.

 Школа на Свами Шивананда
Свами Шивананда (1887-1963), йога, доктор и духовен учител на религиозно-философската школа Адвайта Веданта, се являва основател на още едно направление в хатха йога, “шивананда йога”.Практиката на асаните в тази школа е статична, използва се динамичният комплекс “Сурия Намаскар” (приветствие към слънцето). Обикновено в школите на Свами Шивананда, както в САЩ, така и в Индия, се изучава “Пурна Йога” (пълна йога), т.е. комплекс от хатха (асани и пранаями), бхакти (поклонение към Бог), карма (безкористен труд), и джнана (изучение на свещените текстове) йога.

 Бихарска школа по йога
Друг знаменит ученик на Свами Шивананда е бил Свами Сатиананда Сарасвати (роден през 1923)..той основава Бихарската школа по йога в Мунгер, където е бил открит ашрам.Хатха йога в Бихарската школа в голама степен е ориентирана към йогатерапията, и включва в себе си прости асани (статични), очистителни процедури, пранаями. Стилът на асаните като цяло не се отличава от школата на Шивананда, и по-голям интерес представлява работата по медитация, тантрически системи, кундалини йога и т.н. През 1983 год. Свами Сатиананда оставвя ръководство на Бихарската школа на своят ученик и приемник Свами Ниранджананда, а самият той се оттегля в отшелничество, приготвяйки се за хасамадхи, обкръжавайки се само с близки ученици.