На 21.10. 2007 г c се проведе І - вият Йога Фестивал В Габрово,
Честване на 20 години йога клуб " Адвайта Веданта ".


Във феста взеха участие:
йога клуб " Ом "- В. Търново- демонстрация; Тодор Захариев- лекция; йога клуб " Лотос " - Плевен - демонстрация.