ЯМА И НИЯМА

Йога практиката трябва да започне с очистващи техники- Крия Йога.
След нея е следващата стъпка - постигането на вътрешна и външна чистота- Яма и Нияма.
Яма означава установяване на хармония в социалната среда

тъй като социалните фактори оказват решаващо въздействие на човека. За премахване на психическите "прегради", отрицателни емоции, психологически сривове, съществуват правила на обществено поведение. Изпълнявайки ги, човек предотвратява формирането на отрицателни черти в характера си, освобождава се от пороци и вредни привички. Неговото тяло и съзнание са в уравновесено състояние. Разкриват се духовните качества на личността.
Почти всички заболявания и страдания в човека възникват вследствие на преки или косвени психологически, или кармични причини. Отрицателните емоции, стресът, вредните навици, недобрите, неправилните постъпки, думи и мисли водят към заболявания на тялото и нарушение на психиката. Заболяванията могат да се проявят след много месеци и години след въздействие на указаните по- горе фактори.
За да се преборим с това е първата степен на Раджа Йога (Йога на Патанджали). Съгласно индийската митология Яма е богът на смъртта. Оттук и смисълът на тази дума . На първото стъпало в Йога ученикът трябва да премахне своите пороци, неправилното поведение и мислене. Тази степен включва пет основни раздела, които трябва да се съблюдават на всяка цена, във всички случаи на живота, независимо от мястото, времето, възрастта и други фактори.
1. Ахимса - не причиняване на околните вреда в мислите, думите и делата, премахване на ненавистта и злобата.
Всичките останали раздели на Яма логически следват от първия и разширяват неговият смисъл.
2. Сатям - правдивост и искреност в мислите, думите и делата, тъй- като правдата изразява истината, реалността. Неискреност, нечестност, оскърбление, ругаене, лъжа, клевета трябва да бъдат забравени.
3. Астея - не присвояване на чуждото в мислите, думите и делата. Това е избавление от алчността, завистта и всевъзможните съблазни, които правят хората подли, каляват тяхното съзнание, водят към подриване на доверието, власт.Човек, съблюдаващ Астея, достига в живота благополучие.
4. Брахмачария - въздържание от сексуално желание, умеренност във всичко: в мислите, думите и делата. Това е култура на чувствата. Да станеш роб на своите чувства и емоции, да се стремиш към наслаждения - е загуба на време и сили, бягане от хармонията и духовната еволюция.
5. Апариграха - отклонение на ненужните дарове, свобода от алчносттаи разкоша, в мислите, думите и делата. Неприемане на вещи, от които нямаш действително нужда, взимане на незаслужени дарове или подаръци, поставя човека в зависимост от някого. Вещоманството прави ума безпокоен, появава се страх да не загубиш придобитото, възниква причинно-следствено (кармично) страдание. Това е сериозно препятствие за духовното израстване. Настъпва дисхармония .
Неизпълнението на тези пет правила е пагубно за индивида и обществото като цяло, води до насилие, лъжа, и алчност, с една дума, внася хаос в отношенията между хората, което води до тяхните страдания и прави невъзможно създаването на равновесие и хармония в съзнанието на човека и цялото общество.
Правилата на Яма позволяват на практикуващият Йога да води истински духовен живот. Тяхното нарушаване създава такива проблеми, като война, замърсяване на околната среда, много престъпления и други. Всички вредни привички и постъпки на човека произлизат от нарушаването на тези правила. В началото на йога практиката , практикуващият трябва да изучава Яма и да се самоанализира сутрин и вечер в спокойна обстановка не по малко от 15 минути и не повече от час. Постепено това води до навик, установява се постоянен (подсъзнателен) самоконтрол. Анализирайки своето поведение, ученикът обмисля всички свои лоши качества и се бори с тях. Желателно е да концентрирате своето внимание на тези качества, които искате да запазите, а не на тези, от които искате да се избавите. Трябва да изработвате в себе си дружелюбие, симпатия, състрадание към другите, радост, равнодушие към вредните привички (пушене, употребяване на алкохол и други), избягвайки лошите и порочни хора, които ви оказват отрицателно влияние и пречат на вашето духовно, умствено и физическо усъвършенстване.
Този процес трябва да продължи през целият живот. Когато тези пет правила бъдат разучени, продължавайки да се усъвършенствате в тях, можете да преминете към следващата степен - Нияма.
Ако Яма означава смърт на пороците, то Нияма – е противоположното качество - възраждане, култивиране на новото, естественото, положителният начин на живот и мислене.

Нияма също се състои от пет раздела.
1. Шауча - вътрешно и външно очистване или чистота на тялото, чувствата, жизнените сили и ума. Този раздел е основополагащ, всички останали го допълват и разширяват- чистотата на съзнанието, радост, контрол на чувствата, концентрация на ума и самореализация.
2. Сантоша - развитие на доволства, удовлетворенност, заставащи на мястото на премахване на алчността и стремеж към удовлетворяване на съблазните. Това е победа над противоположностите. Практикуващият достига уравновесеност, баланс върху желанията и тяхното контролиране. Чувствените удоволствия, към които се стремят много хора, водят до неудовлетвореност .
3. Тапас - простота, самообуздание, самодисциплина. Това е контрол на умственото поведение, чувствата и действията. Тапас - това е подготовка, необходима за самореализацията. Тапас бива три вида:
а) Тапас на тялото (каика) - съблюдаване на необходимите хигиенни процедури, закаляване и тренировка на тялото (Хатха Йога). Упражняването на тялото не трябва да се превръща в самоцел, самоизтезание. Йогите гледат на тялото като храм на душата. Всички духовни, умственни и физически стремежи в живота на Земята могат да се реалират само посредством тялото.
б) Тапас на речта (вачика) - да се говори само истината, неупотребяване на определени думи, да не се обижда, да не се вика, контролиране на своята реч. Старайте се да бъдете кратки и конкретни и не говорете без необходимост. Спомнете си пословицата: "Думите -сребро, мълчанието- злато"
в) Тапас на ума (манасика) - спокойствие, уравновесеност, радостно, приповдигнато настроение, положителни мисли, чувства, емоции.
4. Свадхая - самостоятелно изучване на свещените писания, самооценка, а също и повторение на свещената дума "ОМ" или името на Бога и съзерцание на неговите добродетели. В Индии това са Ведите, Упанишадите, Бхагавадгита и други авторитетни ведически и тантрически литератури. Практиката на Свадхая носи знания, помагайки в разрешаването на сложни жизнени проблеми, слага край на невежеството, въздейства на мислите, устранява непостоянството на ума, способства за духовното развитие, целеустремленност, самопознание и самовъзпитание, облагородява душата, формира нравствеността, остранява злобата и други негативни качества на психикиата.
5. Ишвара-пранидхана - посвещение на Бог, подчинение и преданност към Бога, жажда за неговата любов. за това е необходимо да съблюдавате Брахмачария, Сантоша, Свадхая, а също и религиозни обряди и ритуали. Съзнанието на чевека приодобива трансцендентални свойства, испитва неописуемо блаженство, радост и щастие.
Правилата на Нияма, така както и Яма, трябва да се практикуват през целият живот в делата, думите и мислите, изучавайки ги и внедрявайки ги постепено, последователно и регулярно.