ПРАНА- е материално-духовната субстанция на Вселената. Това е фината жизнена сила, която се намира във всичко: в камъните, животните, хората. Независимо, че има връзка между въздухът и праната те не са едно и също. Праната има по- фина структура и се определя като вътрешната енергия. ЯМА означава управлявам . ПРАНАЯМА означава стимулиращи техники на дишане, които регулират и увеличават жизнената енергия. Повечето хора използват само половината от капацитета на белият дроб, в резултат на което тялото и мозакът изпитват кислороден глад. Това води до различни болести и понижаване на имунната система. Пранаяма е техника, която превъзпитава нашият начин на дишане, помага ни да освободим напрежението и да развием релаксиращо състояние на ума. Тя също балансира нашата нервна система и насърчава градивното мислене. Продължителността на живота на човек зависи от това как той диша. Хората, които дишат бавно и дълбоко живеят по- дълго. Йогите измерват живота не с броя на годините, а с количеството дишане. Те смятат, че на човек му е отредено да направи през живота си определено число дишания, различно за всеки.Чрез пранаямата те увеличават броя на вдишданията си, а оттук и живота си. Практикувайки Пранаяма Вие ще се избавите от болести, Вашият ум ще стане по- бистър и спокоен, ще бъдете тонизирани и енергични, стресът и безпокойството няма да Ви притесняват. Съществуват различни видове дихателни упражнения, които Вие можете да практикувате, но най- правилно, лесно и бързо става под наблюдението на опитен учител.