Мудрите са много важни и мощни практики, по- силни дори от асаните и пранаямата.
Мудра означава определен жест или позиция на пръстите или тялото, изразяващ състоянието на духа.
Мудрите оказват благоприятно въздействие на тялото и духа. Много от мудрите са комбинация от различни бандхи, асани и пранаяма, обединени в една практика.Така действието на мудрите се подсилва.
Мудрите подготвят ума за медитация, правейки го по- концентриран.
Има много видове мудри. Най- основните са :

Джнана -мудра / жест на мъдростта /
Изпълнение: седнете в медитативна поза / лотос / ,свийте показалеца така , че да допре палеца от вътрешната му страна, трите останали пръста са изпънати и събрани, китките са поставени на коленете с дланите надолу.
Чин- мудра / жест на съзнанието /
Изпълнение :изпълнява се по същият начин както и джнана мудра, но дланите са обърнати нагоре.
При заемането, на която и да е медитативна поза се изпълнява една от тези мудри. Тези две мудри са прости , но- изключително важни нервно- психически ключове на пръстите и придават на медитативните пози завършеност и цялост.
Йога- мудра / мудра на духовното единство /
Изпълнение :седнете в падмасана / лотос / или ваджарасана / диамант /. Затворете очи. Бавно издишвайки се наведете напред.Задръжте дъха и се съсредоточете върху муладхара чакра. След това вдишайте и бавно се изправете. Отново задръжте дъха, концетрирайки се върху аджна чакра. Изпълнява се една минута и бавно се увеличава времето до 15 мин.
Тази мудра успокоява ума и отстранява емоционалната неуравновесеност. Подготвя съзнанието за медитация.
Мудрите следва да се изучават и изпълняват под ръководството на учител