Мантра- йога
е пътят водещ до Висшето съзнание посредством звукова вибрация. Тя има за цел да освободи ума чрез повтарянето на универсални звуци , наречени мантри. Повтарянето на мантри увеличава жизнената сила, развива концентрацията и по този начин практикуващият може да използва силата им за премахване на духовното невежество и цялоснтата карма. Хиляди години йогите изучават ценността на мантрата, която стабилизира и изчиства ума, водейки ни към по- дълбоко духовно пробуждане.
Обикновено думата мантра се превежда като "очистваща ума или съзнанието", тъй- като "ман" означава ум или съзнание (манас), а "тра" - изчистване. Другото значение на тази дума, преведено в някои Тантри - "ман" като знание и "тра" като"това, което спасява". Обобщавайки:"Мантрата е наречена така, защото тя спасява този който достигне съвършенство (сиддхи) ( повтаряйки я)".
Мантрата се състои от звуци, имащи способността да оказват влияние на човешкия организъм. Те могат да провокират различни емоции, мисли и състояния. Мантрите въздействат не само на този, който ги прознася, но и на този, който ги слуша.
Мантрата представлява дума, заредена със сила и божествена енергия, която идва при човека от най- дълбокото ниво на съзнанието. Затова звуковете, от които се състоят мантрите, имат способността да оказват психологическо влияние на човешкия организъм и съзнание, очиствайки го и изпълвайки го с енергия.
Мантрата е не само звучене, но и енергийно образувание, състоящо се от определени честоти, които имат особена структура, освен това, различните интонации създават вибрационно поле. Те оказват влияние на симпатиковата и парасимпатиковата нервна система. Именно звуковите качества на мантрата, имат в себе си определена енергия, и отличават мантрата от молитвата. Основното отличие на молитвата от мантрата се състои в това, че в молитвата е главното нейният смисъл, и затова тя може да бъде изразена с любими думи, и переведена на всеки език. Ефекта и се състои от включената в нея сила на мисълта, а не от нейната звукова характеристика. При неправилното и произнасяне, ако силата на мантрата не се пробуди, мантрата действа като обикновена молитва.
Счита се, че мантрите по своята същност има божествен произход и не са произведение на литературата, тоест те не са били създадени с помощта на интеллекта. Звуковата вибрация не само лежи в основата на всяка форма, но и е абсолютно необходима за проявлението на съзнанието.
Има много и различни мантри , но най-първоначалната е ОМ. Тя е най- важната мантра в Йога. Според йогите всяко нещо идва от най- старата, първичната Вибрация , която е символизирана чрез ОМ : всички материални предмети, всички живи същества, включая и нас , всички духовни учения, включая и Йога, всички езици, включително и Sanskrit, всички свещени писания –Vedas, всичко.
ОМ е в сърцевината на повечето мантри, използвани в Йога- Om Namah Shivaya, Gayatri Mantra, Mrityunjaya Mantra и много други.

за да чуете кликнете върху мантрите:

Gayatri mantra


Shiva Mahamrityunjaya mantra

Om Namah Shivaya Peaceful

Om Tryambakam the Life

Гаятри мантра
Гаятри мантра (наричана още Савитри) е най-почитаната мантра . Някои също така смятат, че тя е и най-древната санскритска мантра.
Смята се, че мантрата се отправя към богинята Гаятри.
ом бхур бхува сваха
тат савитур вареням
бхарго девася дхимахи
дхийо йо на(х) прачодаят
“Нека да достигнем това прекрасно величие на бога Савитар,
Затова нека той подтиква молитвите ни.”

Мритюнджая мантра
ом трямбакам яджаамахе
сугандхим пуштивардханам
урваарукамива бандханаат
мритьормукшия маамритаат

"Прекланяме се пред три-окия , който е свещен и храни всички същества. Така както узрялата краставица се освобождава от стъблото, нека той да ни освободи