БЪЛГАРСКА   ФЕДЕРАЦИЯ ПО ЙОГА 20-то Държавно първенство по Йога 27-28 юни 2015 г. СПОРТНА ЗАЛА „ СВИЛЕНГРАД” гр. Свиленград

                                                                              ДОКЛАД

 

За проведеното 20-то Държавно първенство по йога на 27 и 28 юли 2015г. в гр. Свиленград.

Първенството се проведе в присъствието на Председателя на БФЙ – Вера Захариева.

Съдийският състав на първенството бе определен от Съдийската колегия на БФЙ, както следва:

Главен съдия - Люба Шулева-Комитова, съдии – Ружа Стойнова и Илияна Захариева, резервен съдия – Красимира Василева.

Първенството започна с тържествено откриване организирано от клуб „Изида“ – Свиленград и приветствие от кмета на града.

Предоставям класирането от Държавното първенство по йога с приложения списък.

Архивът от документацията за първенството е на разположение в седалището на Съдийската колегия с адрес: гр. Бургас, ул. Ст. Стамболов № 120, ет. 6, където се съхраняват всички документи свързани с дейността на съдиите.

 

КУПИ ЗА ГРУПОВО КЛАСИРАНЕ

Купа за I място – СК - Йога център – Хридая, гр. Бургас с 101 т.

Купа за II място – СК – „Изида”, гр. Свиленград с 73 т.

Купа за III място – СК – Вяра, гр. София с 32 т.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАГРАДИ за групови съчетания и акро йога бяха връчени на клубовете: „ Изида“ Свиленград; „Хридая“ Бургас; „Вяра“ София.

 

КЛАСИРАНЕ В СТИЛ „АСАНА“ по възрастови групи:

Първа възрастова група (деца) – 8-12 г.

 

Трите имена

Клуб

Място

Точки

Мария Тодорова

Йога – център „Хридая” - Бургас

първо

33,33

Гергана Шидерова

СК " Изида"-Свиленград

второ

32

Антоанета Колева

СК " Изида"-Свиленград

трето

31

Дария Йовчева

СК „Вяра” София

четвърто

30,33

Сузана Картълова

СК „Вяра” София

пето

30

Мирослава Фотева

СК " Изида"-Свиленград

шесто

29

 

Втора възрастова група (юноши) – 13-17г.

Трите имена

Клуб

Място

Точки

Яна Йовчева

СК „Вяра” София

първо

37

Дема Чолакова

СК „Вяра” София

второ

34,67

Гергана Декова

СК " Изида-Свиленград”

трето

34

Галя Кирова

Клуб „Лотос” Плевен

четвърто

28,33

 

Трета възрастова група – 18-25 г.

Трите имена

Клуб

Място

Точки

Мария Кирова

Йога-център "Хридая" – Бургас

първо

38

Цветана Станева

СК " Изида-Свиленград”

второ

23,67

 

Четвърта възрастова група – 26-35 г.

Трите имена

Клуб

Място

Точки

Наска Ангелова

 

СК " Изида-Свиленград”

първо

31,33

Цвети Младенова

СК " Изида-Свиленград”

второ

29,67

Мая Култукова

СК " Изида-Свиленград”

трето

29,33

 

Мъже

Трите имена

Клуб

Място

Точки

Мирослав Рахнев

 

Йога-център "Хридая" - Бургас”

първо

40

 

Пета възрастова група 36-40 г.

Трите имена

Клуб

Място

Точки

Силвия Вакинова

Клуб „Лотос” Плевен

първо

35.67

 

Мъже

Трите имена

Клуб

Място

Точки

Даниел Димитров

 

Клуб „Пракрити” Велико Търново

първо

32.67

 

Шеста възрастова група – 41-51 г.

Трите имена

Клуб

Място

Точки

Марияна Славова

Клуб „Колобър” Варна

първо

31.33

Таня Байнова

СК " Изида-Свиленград”

трето

24

Дора Янева

СК " Изида-Свиленград”

второ

24

 

Мъже

Трите имена

Клуб

Място

Точки

Велин Великов

Йога-център "Хридая" - Бургас

първо

31т.

 

 

 

 

КЛАСИРАНЕ В СТИЛ „СЪЧЕТАНИЕ НА АСАНИ“ по възрастови групи:

Първа възрастова група (деца) – 8-12 г.

Трите имена

Клуб

Място

Точки

Никол Стоянова

СК " Изида"-Свиленград

първо

20

Диана Авелова

Йога – център „Хридая” - Бургас

второ

18

Мария Мърдева

СК "Изида” - Свиленград

трето

17.67

Женя Георгиева

СК "Изида” - Свиленград

четвърто

16.67

Дафи Пенева

Йога – център „Хридая” - Бургас

четвърто

16,67

Богомира Христова

СК "Изида” - Свиленград

шесто

13

Кристина Георгиева

Клуб „ Лотос” - Плевен

седмо

9

 

Втора възрастова група (юноши) – 13-17г.

Трите имена

Клуб

Място

Точки

Никол Стоянова

СК " Изида"-Свиленград

първо

20

Диана Авелова

Йога – център „Хридая” - Бургас

второ

18

Мария Мърдева

СК "Изида” - Свиленград

трето

17.67

Женя Георгиева

СК "Изида” - Свиленград

четвърто

16.67

Дафи Пенева

Йога – център „Хридая” - Бургас

четвърто

16,67

Богомира Христова

СК "Изида” - Свиленград

шесто

13

Кристина Георгиева

Клуб „ Лотос” - Плевен

седмо

9

 

Трета възрастова група – 18-25 г.

Трите имена

Клуб

Място

Точки

Гергана Йовчева

Клуб " Йога"-Велико Търново

първо

16

 

Четвърта възрастова група – 26-35 г.

Трите имена

Клуб

Място

Точки

Петя Карагьозова

 

СК " Изида-Свиленград”

първо

20

Борислава Лечева

Клуб "Йога " – Велико Търново

второ

17

Христина Стоичкова

Йога-център "Хридая" - Бургас

трето

16.67

Йоана Илиева

Клуб "Йога " – Велико Търново

четвърто

10

Трите имена

Клуб

Място

Точки

Деян Писаров

 

Йога-център "Хридая" - Бургас”

първо

16.67

Иван Великов

Клуб „ДХРЧ” Русе

второ

16.33

Атанас Широков

Клуб "Колобар”- Варна

трето

11.67

 

Пета възрастова група 36-40 г.

Трите имена

Клуб

Място

Точки

Нина Христова

 

Йога-център "Хридая" - Бургас

първо

15.67

Ивелина Томова

Клуб "Колобар”- Варна

второ

15.33

 

Шеста възрастова група – 41-51 г.

Трите имена

Клуб

Място

Точки

Нина Христова

 

Йога-център "Хридая" - Бургас

първо

15.67

Ивелина Томова

Клуб "Колобар”- Варна

второ

15.33

Трите имена

Клуб

Място

Точки

Тони Георгиев

 

Йога-център "Хридая" - Бургас”

първо

18

 

 

 

 

Седма възрастова група – над 51 г.

Трите имена

Клуб

Място

Точки

Росен Механджиев

 

СК „Вяра”- София

първо

13.33

 

 

 

 

Абсолютен шампионат

Стил „АСАНА“

Младша възраст

Жени

Трите имена

Клуб

Място

Точки

Мария Кирова

Йога – център „Хридая” - Бургас

първо

39

Яна Йовчева

СК „Вяра” София

второ

36

Дема Чолакова

СК „Вяра” София

трето

32

Цветана Станева

СК " Изида"-Свиленград

четвърто

29.33

Гергана Дякова

СК " Изида"-Свиленград

пето

20

 

Старша възраст

Жени

Трите имена

Клуб

Място

Точки

Силвия Вакинова

Клуб „Лотос” Плевен

първо

40

Марияна Славова

Клуб „Колобър” Варна

второ

31.67

Наска Ангелова

СК " Изида-Свиленград”

трето

27.33

Таня Байнова

СК " Изида-Свиленград”

четвърто

16.67

Цветелина Младенова

СК " Изида-Свиленград”

пето

2.33

 

Мъже

Трите имена

Клуб

Място

Точки

Мирослав Рахнев

Йога – център „Хридая” - Бургас

първо

37.33

Даниел Димитров

Клуб „Пракрити” Велико Търново

второ

31.33

Велин Великов

Йога – център „Хридая” - Бургас

трето

24т.

 

 

 

Абсолютен шампионат

Стил „СЪЧЕТАНИЕ НА АСАНИ“

Младша възраст

Трите имена

Клуб

Място

Точки

Гергана Йовчева

Клуб „Йога” Велико Търново

първо

18.33

Никол Стоянова

СК " Изида-Свиленград

второ

17.33

Диана Авелова

Йога – център „Хридая” - Бургас

второ

17.33

Мария Мърдева

СК " Изида-Свиленград”

четвърто

16.67

 

старша възраст Жени

Трите имена

Клуб

Място

Точки

Петя Карагьозова

СК " Изида-Свиленград

първо

20.67

Борислава Лечева

Клуб "Йога " – Велико Търново

второ

19

Десислава Петкова

Йога – център „Хридая” - Бургас

трето

17.67

Койна Петрова

Йога – център „Хридая” - Бургас

четвърто

17

Христина Стоичкова

Йога-център "Хридая" - Бургас

пето

15.67

Ивелина Томова

Клуб „Колобър” Варна

пето

15.67

Нина Христова

Йога – център „Хридая” - Бургас

шесто

13.67

Мъже

Трите имена

Клуб

Място

Точки

Иван Великов

Клуб „ДХРЧ”- Велико Търново

първо

17.33

Деян Писаров

Йога – център „Хридая” - Бургас

второ

16.33

Тони Георгиев

Йога – център „Хридая” - Бургас

второ

16.33

Атанас Широков

Клуб „Колобър” Варна

трето

12.67

Росен Механджиев

СК „Вяра” София

четвърто

11

 

 

 

 

 

 

Председател на Съдийска колегия на БФЙ: Люба Шулева-Комитова