Българска Федерация Йога   и  йога клуб " Вяра"
                                                                  ОРГАНИЗИРАХА
                                                         Йога - лагер- Пампорово  2012 г.


1.Мястото:  Пампорово,хотел Финландия- www.hotelfinlandia.com

2.Датите:     15-21 юли 2012 г.


ПРОГРАМА на ЙОГА-СЕМИНАР - 15-21 ЮЛИ 2012г
ПАМПОРОВО, ХОТЕЛ „ФИНЛАНДИЯ”

15 юли - неделя
14.00 ч. -16.00  ч. - пристигане и настаняване
17.00 ч.- 18.30 ч. - йога -практика-  зала 1 - Наталия Димитрова /”Лотос”-Плевен/
                                   - зала 2- Вера Захариева /”Вяра”-София/
19.00 ч.- 20.00 ч.- вечеря
20.30 ч. - Йога нидра  /Росица Димитрова-„Клуб за йога и здраве „Д-р Едуард Бах”- София/

16 юли - понеделник
7.15 ч- 8.30 ч.- йога- практика в- зала 1 - Веселинка Стойчева /”Радост за всички”- София/
- зала 2 - Росица Димитрова
8.00 ч. - детска йога- Вера Захариева /”Вяра”-София/
9.00 ч.-10.00 ч.- закуска
10.30 ч- 12.00 ч.- лекция „Баховата терапия и Йога- две системи с общ корен”- Росица Димитрова
12.30 ч.-13.00 ч.- обяд
13.30 ч.- 16.30 ч.- походи, свободно време
17.00 ч.- 18.30 ч.- йога- практика-  зала 1 - Наталия Димитрова
    -  зала 2 - Стефан Илчев /”Лотос”- Плевен/
17.00 ч.- детска йога- Веселинка Стойчева
19.00 ч.- 20.00 ч.- вечеря
20.30 ч. -  Йога нидра- Вера Захариева

17 юли - вторник
7.15 ч- 8.30 ч.- йога- практика- зала 1 -Стефан Илчев
-  зала 2- Наталия Димитрова
8.00 ч. - детска йога -  Вера Захариева
9.00 ч.-10.00 ч.- закуска
10.30 ч- 12.00 ч.- лекция „Терапията с цветя по метода на д-р Бах като катализатор в процеса на осъзнаване при практикуващи йога”- Росица Димитрова
12.30 ч.-13.30 ч.- обяд
14.00 ч.- 16.00 ч.- свободно време
17.00 ч.- 18.30 ч.- йога- практика- зала 1 - Веселинка Стойчева
                  -  зала 2 -  Стефан Илчев
17.00 ч.- детска йога- Вера Захариева
19.00 ч.- 20.00 ч.- вечеря
20.30 ч. - сатсанг /Стефан Илчев, Росица Димитрова/

18 юли - сряда
7.15 ч- 8.30 ч.- йога- практика- зала 1 - Веселинка Стойчева
-  зала 2  -  Вера Захариева
8.00 ч. - детска йога- Наталия
9.00 ч.-10.00 ч.- закуска
10.30 ч- 12.00 ч.- лекция- Стефан Илчев
12.30 ч.-13.30 ч.- обяд
14.00 ч.- 16.00 ч.- походи, свободно време
17.00 ч.- 18.30 ч.- йога- практика- зала 1  - Вера Захариева
                                                                        зала 2 - Наталия Димитрова
      - 17.00 ч. - детска йога -Веселинка Стойчева
19.00 ч.- 20.00 ч.- вечеря
20.30 ч. - киртани /Наталия Димитрова, Гергана Захариева, Веселинка Стойчева/

19  юли- четвъртък
7.15 ч- 8.30 ч.- йога- практика- зала 1 - Росица Стойчева
                                          - зала 2-  Гергана Захариева /БЙА-София/
8.00 ч. - детска йога- Вера Захариева
9.00 ч.-10.00 ч.- закуска
10.30 ч- 12.00 ч.- лекция „Карма йога”- Тодор Захариев
12.30 ч.-13.30 ч.- обяд
14.00 ч.- 16.00 ч.- свободно време
17.00 ч.- 18.30 ч.- йога- практика -  зала 1  - Тодор Захариев /БЙА- София/

     -  зала 2  - Вера Захариева
17.00 ч. - детска йога -Веселинка Стойчева
19.00 ч.- 20.00 ч.- вечеря
20.30 ч. - Йога - нидра  /Гергана Захариева/

20 юли -петък
7.15 ч- 8.30 ч.- йога- практика-зала 1 - Тодор Захариева
- зала 2 - Веселинка Стойчева
8.00 ч. - детска йога с Наталия
9.00 ч.-10.00 ч.- закуска
10.30 ч- 12.00 ч.- лекция  „Раджа Йога” -Тодор Захариев
12.30 ч.-13.30 ч.- обяд
14.00 ч.- 16.00 ч.- свободна програма
17.00 ч.- 18.30 ч.- йога- практика- зала 1 - Гергана Захариева
    - зала 2 - Наталия Димитрова
17.00 ч. - детска йога - Вера Захариева
19.00 ч.- 20.00 ч.- вечеря
20.30 ч. - Йога нидра   / Тодор Захариев/


21 юли  - събота
7.15 ч- 8.30 ч.- йога- практика- зала 1 - Стефан Илчев
- зала 2 - Вера Захариева
9.00 ч.-9.30 ч.- закуска
9.30 ч- 10.30 ч- лекция „Нада йога”- Гергана Захариева
12.00 ч. - обяд
13 .00 ч.- отпътуване