Програма на Йога лагер 1- 8 април 2016 г.
Хотел Перун Лодж, Банско


01.04.2016 г.- петък

12.00 ч. - пристигане и настаняване
17.00 - 18.30 ч. - откриване на семинара и йога практика- Вера Захариева
17.00 - 18.00 ч. - йога за деца- Нели Стоянова
18.45- 19.30 ч – медитативна практика- Нели Стоянова
19.30 - 21.00 ч. - вечеря

02.04.2016 г.- събота

07.00 – 08.30 ч. –йога практика с Нели Стоянова
08.00 – 08.45 ч. – йога за деца– Вера Захариева
08.30 - 10.00 ч. - закуска
10.00 – 12.00 ч. - свободно време и разходка
12.30 - 13.30 ч. - обяд
15.30 – 16.30 - лекция „ Йога терапия„ – Георги Яръмов
17.00 - 18.30 ч. – йога практика- Георги Яръмов
18.45- 19.30 ч – медитативна практика- Нели Стоянова
17.00 ч.- 18.00 ч.- йога за деца- Нели Стоянова
19.30 - 21.00 ч. – вечеря
03.04.2016 г.- неделя

07.00 – 08.00 ч. – посрещане на изгрева и пранаяма- Вера Захариева
08.00 – 08.45 ч. -йога практика за деца- Нели Стоянова
08.30 - 10.00 ч. - закуска
11.30 – 12.30 ч. – лекция - Нели Стоянова
12.30 - 13.30 ч. - обяд
17.00 – 18.30 ч. – йога практика- Георги Яръмов
17.00 - 18.00 ч.- йога за деца- Вера Захариева
18.45- 19.30 ч – медитативна практика- Георги Яръмов
19.30 - 21.00 ч. – вечеря


04.04.2016 г.- понеделник

07.00 – 08.30 ч. –посрещане на изгревът и пранаяма- Георги Яръмов
08.00 – 08.45 ч. - занимания за деца- Вера Захариева
09.00 - 10.00 ч. - закуска
11.00 - 12.00 ч. – лекция „Шаткарми“- Георги Яръмов
12.30 - 13.30 ч. - обяд
13.30 - 17.00 - посещение на музей „ Неофит Рилски „ https://opoznai.bg/view/muzei-neofit-rilski-grad-bansko
Посещение на музей „ Никола Вапцаров“
https://opoznai.bg/view/muzei-nikola-vaptzarov-grad-bansko
посещение на църква „ Света Троица „
https://opoznai.bg/view/tzarkva-sveta-troitza-bansko

17.00 - 18.00 ч. - йога практика – Вера Захариева
18.15 – 19.00 ч. - медитативни техники – Вера Захариева
17.00 ч.- 19.00 ч.- занимания за деца- Анелия Вълчева
19.30 - 21.00 ч. – вечеря

05.04.2016 г.- вторник

07.00 - 08.00 ч. - йога практика- Вера Захариева в зала
08.00 – 08.45 ч. - занимания за деца- Вера Захариева
08.30 - 10.00ч. - закуска
12.30 - 13.30 ч. - обяд
17.00 - 18.00 ч. - йога практика – възрастни- Вера Захариева
18.15 – 19.00 ч. – йога нидра – Вера Захариева
17.00 ч.- 19.00 ч.- занимания за деца- Анелия Вълчева
19.30 - 12.00 ч. – вечеря


06.04.2016 г.- сряда

07.00 – 07.45 ч.. – посрещане на изгрев и пранаяма с Вера Захариева
08.00- 08.45 - йога практика за деца – Вера Захариева
08.30 - 10,00 ч. - закуска
11.00 - 12.00 ч. – лекция
12.30 - 13.30 ч. – обяд
14.00 – посещение на Байкушевата Мура
17.00 - 18.00 ч. - йога практика – възрастни - Вера Захариева
18.15 – 18.45 ч.. – йога нидра за деца – Вера Захариева
17.00 ч.- 19.00 ч.- занимания за деца- Анелия Вълчева
19.30 - 21.00 ч. – вечеря

07.04.2016 г.- четвъртък

07.00 - 08.00 ч. - йога практика- Вера Захариева в зала
08.00 – 08.45 ч. - занимания за деца- Вера Захариева
08.30 - 10,00 ч. - закуска
09.30 - 12.30 ч. – посещение на езерото „ Окото „
12.30 - 13.30 ч. – обяд
15.30 – 16.30 ч- лекция с Кирил Коларов
17.00 - 18.30 ч. - йога практика – Кирил Коларов
18.45 – 19.45 ч.. – йога нидра – Кирил Коларов
17.00 ч.- 18.00 ч.- занимания за деца- Вера Захариева
19.30 - 21.00 ч. - вечеря
21.00 ч – лагерен огън

8.04.2016 г.- петък

07.00 – 07.00 ч. –посрещане на изгревът и пранаяма- Кирил Коларов
08.30 – 09. 30 ч.. – практика и йога нидра – Кирил Коларов
08.00 – 08.45 ч. - занимания за деца- Вера Захариева
09.30 - 10.30ч. – закуска
11.00 – 12.00 ч- лекция с Кирил Коларов