ЧАКРИТЕ
  От санскрит chakra се превежда като кръг, колело.
Чакрите са финните енергийни центрове разположени по продължението на енергийните канали.Всяка чакра лежи в основата на съответен нервен сплит от нашата нервна система.За да стигне до чакрите потокът на фината енергия минава през енергийните канали- НАДИ.Те са ляв- ИДА, централен- СУШУМНА и десен- ПИНГАЛА. Тези 3 канала са най-важните и тръгват от Муладхара чакра.
Ида нади започва от лявата страна на Муладхара.Тя контролира умствената и психична дейност , и е луната или женското начало.
Пингала нади води началото си от дясно на Муладхара чакра. Този канал е слънцето или мъжкото начало и контролира ПРАНАТА И РАЗЛИЧНИТЕ ФИЗИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ.Тръгвайки от най-долната чакра те се издигат спираловидно нагоре около Сушумна, преминавайки през всяка чакра и завършват в Аджна чакра- Ида от лявата страна, Пингала от дясната.
Сушумна нади е центалният енергиен канал, също започва от Муладхара чакра и достига до върха на главата , където се намира Сахасрара чакра.Той обединява десния и левия канал и по естествен начин балансира физическата, и духовна енергия, и така осигурява хармония в ума и тялото.

 МУЛАДХАРА ЧАКРА
" Първата чакра, наречена Муладхара е като излъскано злато; медитирайки (върху нея) с поглед, концентриран върху върха на носа, човек се освбождава от грях ".
Горакшашатакам
" Този лотос е прикрепен към устата на Сушумна и се намира под половите органи над ануса.Той има четири венчелисчета с тъмночервен цвят.Главата му виси обърната надолу."
Шат-чакра нирупана
Муладхара означава корен ,основа; ето затова тя е началото на всички чакри и опора на финото ни тяло.
Разположена е в перинеума, свързана е със земния елемент, сетивото за обоняние.
Регулира половата активност, отделителната система.
Мантрата, чрез която се активизира е ЛАМ.
Триъгълника обърнат надолу символизира съзидателната енергия.
Пробуждането на Муладхара чакра освобождава всички видове емоции и чувства.

 СВАДХИЩХАНА ЧАКРА

" Втората чакра е Свадхищхана, красива като естествен рубин; медитирайки върху нея с поглед, концентриран върху върха на носа , човек се освобождава от всички свои врагове: гняв, алчност, сластолюбие и др."
Горакшашатакам
" В Сушумна в основата на полавите органи се намира друг лотос с красив яркочервен цвят. Има шест венчелисчета с блестящ цвят".
Шат-чакра нирупана
Свадхищхана означава собствено обиталище
Разположена е на нивото на половите органи; има шест венчелистчета; свързана е с водниа елемент, сетивата за вкус и ръцете.
Регулира панкреаса, жлъчката, бъбреците.
Мантрата за тази чакра е ВАМ
Когато Свадхищхана се пробуди, се появяват засилена интуиция и познания за астралното тяло.

 МАНИПУРА ЧАКРА


"Манипура чакра е като сутрешното слънце; медитирайки( върху нея) с поглед,съсредоточен върху върха на носа, човек може да раздвижи света"
Горакшашатакам
" Над Свадхищхана, в основата на пъпа, свети лотосът с десет венчелисчета и с цвяна дъждовни облаци. Медитирай там върху зоната на огъня, която има триъгълна форма и свети като изгряващото слънце" .
Шат-чакра нирупана
Манипура означава украсен със скъпоценни камъни лотос.
Разположена е на нивото на пъпа в областта на слънчевия сплит; свързана е с огнения елемент, зрението, храносмилателния тракт.
Регулира черния дроб, стомаха, жлъчката.
Мантрата активизираща тази чакра е РАМ.
Пробуждането на Манипура чакра е свързано с проявлението на ясновидство, телепатия, ясночуване и др.

 АНАХАТА ЧАКРА

"Фиксирайки поглед върху върха на носа и медитирайки върху Анахата, бляскава като светкавица, В Лотоса на сърцето, човек постига единение с Брахман" . Горакшашатакам
"Над Манипура чакра в сърцето се намира очарователният лотос с бляскавия тъмночервен цвят.Тя е позната под иметo Анахата и е като небесното дърво на желанията, даряващо повече дори от онова , което сме пожелали.".
Шат-чакра нирупана
Разположена е при сърцето; изобразявя се като син лотос с дванадесет венчелисчета; свързва се с елемента въздух, сетивата за допир и възпроизводителните органи.
Регулира сърцето, белите дробове, дишането.
Мантрата за пробуждане на Анахата чакра е ЯМ.
За да се активизира тази чакра е необходимо да се поддържа една постоянна положителна нагласа.Трябва да се постигне вътрешен мир и хармония, да се избягват лошите помисли и злонамереност.
При пробуждане на Анахата , човек се сдобива със способността да се изпълняват всички негови желания; развива се умението да се предава прана чрез дланите и така да се лекува болно място на друг човек.

 ВИШУДДХИ ЧАКРА

" В центъра на гърлото се намира Вишуддхи чакра, източникът на нектара; медитирайки върху нея с поглед постоянно фиксиран върху върха на носа, човек се индентифицира с Брахман".
Горакшашатакам
"В гърлото се намира лотосът, наречен Вишуддхи, който е чист и има червено-лилав цвят. Всичките шестнадесет блестящи гласни върху шестнадесетте му венчелистчета са ясно разграничими за онзи, чийто ум е просветлен".
"Онзи, който е постигнал пълното познание за Брахман, чрез постоянно концентриране на ума си в този лотос, се превръща в красноречив и проницателен велик мъдрец и се наслаждава на безкраен покой на ума".
Шат-чакра нирупана
Вишуддхи чакра се нарича още чакра на пречистването поради способността си да неутрализира отровите.
Разположена е в гърлото и е свързана с щитовидната жлеза; свързана е с етерния елемент, слуха, кожата , устата.
Регулира ушите , носа, гърлото, синусите.
Мантрата, която активизира тази чакра е ХАМ.
Пробуждането на Вишуддхи чакра води до телепатични способности; до пълните познания относно минало, настояще , бъдеще, както и възможността да се издържа без храна и вода.

 АДЖНА ЧАКРА

"С поглед фиксиран върху върха на носа и медитирайки върху сияйното като перла божество, което се намира в центъра между веждите Аджна чакра, човек се изпълва с блаженство".
Горакшашатакам
" Лотосът а име Аджна е красиво бял като луната.Двете му венчелистчета също са бели и усилват неговата красота.Той блести с величието на дхяна ( медитацията) . В този лотос обитава финият ум."
Шат-чакра нирупана
Аджна означава "управлявам", затова тази чакра се нарича " управляващият център" или гуру чакра.
Разположена е в междувеждието; свързана е с епифизата, ума и чувството за индивидуалност.
Тя се намира в точката , къдито се сливат трите главни надита:Ида, Пингала и Сушумна. Тук те образуват"възела на Шива".
Една част от жизнената сила, която се събира тук от трите надита се разпръсква във физическото тяло, а другата отива към Сахасрара чакра.
Аджна и Муладхара чакри са разположени в двата края на Сушумна и затова промяна в едната , предизвиква подобна промяна в другата.
ОМ е мантрата за тази чакра. Тя символизира свръхсъзнанието.
При активизиране на Аджна чакра, практикуващият влиза в контакт с висшето съзнание, като освобождава енергията в епифизата. Телепатичните връзки и ясновидството също се развиват.

 САХАСРАРА ЧАКРА

"С поглед, фиксиран върху върха на носа и медитирайки върху небето Сахасрара , върху абсолютния и спокоен Шива, чието лице е обърнато във всички посоки, човек се освобождава от страданията".
Горакшашатакам
"Вътре в Сахасрара се намира пълната луна. Тя разпръсква изобилно своите лъчи и е влажна и хладна като нектар. Вътре в нея постоанно като светкавица блести триъгълникът, в който свети Великата празнота".
Шат-чакра нирупана
Разположена е на върха на главата, и се изобразява като съставена от хиляда венчелистчета.
Тази чакра контролира тялото и ума.Когато се пробуди и се отвори, човек може да напусне физическото тяло и да навлезе в астралното измерение
"Този, който контролира своя ум и е познал това място, вече не се ражда никога отново в страната на заблудите този кармичен свят , тъй като не е обвързан с нищо. С контролиран ум и постигната цел той притежава пълната власт да върши всичко, което пожелае и да избегне онова, което е против волята му"."Прекланяме се пред три-окия , който е свещен и храни всички същества. Така както узрялата краставица се обождава от стъблото, нека той да ни освободи от смъртта, да ни даде спасение и води към безкрайността"

АКТИВИЗИРАЙКИ И ПРОБУЖДАЙКИ ЧАКРИТЕ С ПОМОЩТА НА ПРАВИЛНИТЕ МЕТОДИ , ПРАКТИКУВАЩИЯТ МОЖЕ ДА СЕ РАЗВИЕ И ДА ДОСТИГНЕ ПО-ВИСШИТЕ РЕАЛНОСТИ НА СЪЩЕСТВУВАНЕ. МОГАТ ДА СЕ ПРЕЖИВЕЯТ СЪСТОЯНИЯ НА ФИЗИЧЕСКА И УМСТВЕНА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ ; ОРГАНИЗМА УКРЕПВА И СЕ БАЛАНСИРА; ПОСТИГА СЕ КОНТРОЛ НА ЧУВСТВАТА И ЕМОЦИИТЕ; ПОЯВЯВАТ СЕ ПСИХИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ.